Użytkowanie wieczyste

Użytkowanie wieczyste – ma zostać zniesione. Ale jeszcze nie teraz!

Użytkowanie wieczyste jest związane z nieruchomościami gruntowymi. Nie ważne, czy chodzi o mieszkanie w bloku, czy dom możesz i prawdopodobnie nie jesteś właścicielem gruntu, a tylko jego użytkownikiem. Przekształcenie na własność miało nastąpić najpierw 1 stycznia 2017 roku, później 1 sierpnia… Obecnie termin przesunięto na 1 października.

Czym się różni własność od użytkowania wieczystego? 

W Polsce, szczególnie do roku 1989 panowała zasada, że właścicielem ziemskim, szczególnie w miastach, może być tylko Państwo. W ten sposób stworzono twór – użytkowanie wieczyste. Jest to przyznanie zazwyczaj na 99 lat prawa do używania gruntu, za co wnosi się opłaty. Tak naprawdę w tym wypadku nie jesteś właścicielem nieruchomości, aczkolwiek twoje prawa praktycznie się nie różnią od praw właścicieli – możesz dziedziczyć i sprzedawać nieruchomość. Wszystko byłoby w porządku dopóki spółdzielnie i samorządy nie zorientowały się, że można na tym zarobić…

… i w ten sposób w wielu miejscach od kilku lat rozpoczęto podnoszenie opłat za użytkowanie wieczyste.

Opłaty na początku liczące kilkadziesiąt złotych rocznie, podnoszono do  nawet kilkuset złotych. Politycy Pis w ramach prowadzenia polityki prospołecznej i za pewne, aby podnieść poparcie zdecydowali, że użytkowanie wieczyste zostanie zniesione. Najpierw miało to być 1 stycznia 2017, później 1 sierpnia, a teraz znów przesunięto ten termin na 1 października. Zresztą prędzej, czy później Państwo powinno się zająć użytkowanie wieczystym, bo co niby ma się stać, kiedy upłynie czas użytkowania wieczystego?

Czy aby na pewno jest to zniesienie opłat? 

Nie do końca, bo przez kolejne 20 lat będzie płacić się opłatę przejściową. Jedyny plus jest taki, że w przeciągu tego okresu nie będzie można już podnosić wyżej opłat. Będą wynosić tyle, ile wynosi obecnie roczna danina za użytkowanie wieczyste. Oczywiście przenoszenie w czasie, decyzji o likwidacji użytkowania wieczystego wiąże się z interesem samorządowców. Nadal jest możliwość, aby podnieść tą opłatę. Warto wspomnieć, że spółdzielnie mieszkaniowe nie są też zadowolone z tej przemiany gruntów na własność. Wynika to z tego, że właściciele będą mogli założyć wspólnotę mieszkaniową i zatrudnić np. zarządcę. Skończy się wtedy czas kosmicznie wysokich czynszów w niektórych miejscach, gdzie spółdzielnia musi wyżywić na odpowiednim poziomie kierownika, zastępcę, zarząd i pewnie jeszcze kilku kolegów.

Oczywiście bardzo dobrze, że ten dziwny twór – użytkowanie wieczyste – przejdzie do historii. Jednak, czy termin jego likwidacji nie będzie dalej się przesuwał? Przy obecnych warunkach, nie wiadomo. 

Tags: No tags

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *