webinarium na 40 lecie wpisu warszawy na UNESCO - the invincible city - program

Upamiętnienie 40-lecia wpisu „Historycznego Centrum Warszawy” na UNESCO

Międzynarodowe webinarium „The invincible city. Society in cultural heritage recovery”


Z okazji 40-lecia wpisu „Historycznego Centrum Warszawy” na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO oraz 75-lecia jego odbudowy odbędzie się w środę, 21 października. Inicjatorem konferencji jest Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, które do współudziału w tym wyjątkowym wydarzeniu zaprosiło ekspertów z Centrum Światowego Dziedzictwa UNESCO, Międzynarodowej Rady Ochrony Zabytków (ICOMOS), Międzynarodowego Centrum Badań nad Ochroną i Konserwacją Dziedzictwa Kulturowego (ICCROM) oraz Narodowy Instytut Dziedzictwa.

 Warszawa na UNESCO – wpis i upamiętnienie

Wydarzenie skierowane jest do polskich i zagranicznych specjalistów: architektów, urbanistów, historyków, archeologów, konserwatorów, a także przedstawicieli władz samorządowych, którzy poprzez udział w debacie mogą czerpać inspirację i wiedzę płynącą z historycznych doświadczeń takich miast, jak Warszawa.

 

Konferencję otworzą prof. Magdalena Gawin – Wiceminister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Generalny Konserwator Zabytków oraz prof. Jadwiga Łukaszewicz – Prezes Polskiego Komitetu Narodowego ICOMOS. Wśród prelegentów znajdą się m.in.:

  • Mechtild Rössler – Dyrektor Centrum Światowego Dziedzictwa UNESCO,
  • Lazare Eloundou Assomo – Dyrektor Kultury i Sytuacji Nadzwyczajnych UNESCO,
  • Joseph King – Dyrektor Zespołu ds. współpracy i komunikacji Międzynarodowego Centrum Badań nad Ochroną i Konserwacją Dziedzictwa Kulturowego (ICCROM),
  • Marie-Laure Lavenir – Dyrektor Generalny Międzynarodowej Rady Ochrony Zabytków (ICOMOS),
  • Bogusław Szmygin – Prezes Międzynarodowego Komitetu Naukowego Teorii i Filozofii Konserwacji Międzynarodowej Rady Ochrony Zabytków (THEOPHIL – ICOMOS),
  • Amra Hadžimuhamedović – Dyrektor Centrum Dziedzictwa Kulturowego Międzynarodowego Forum Bośni,
  • Wojciech Kozłowski – Dyrektor Instytutu Solidarności i Męstwa im. Witolda Pileckiego,
  • Shadia Touqan – Dyrektor Arabskiego Regionalnego Centrum ds. Światowego Dziedzictwa (ARC-WH).

 

Debata została podzielona na dwa panele tematyczne, oba prowadzone w języku angielskim:

 

Panel 1 pt.: Ruins, bricks and dust. International experience of the recovery of historic cities”.

Dyskusja na temat doświadczeń nabytych na przestrzeni 75 lat od odbudowy miast po zniszczeniach wojennych oraz zmieniającej się relacji konserwator versus społeczeństwo w procesie odbudowy. Eksperci spróbują odpowiedzieć na pytanie o przesłanie i lekcję, jaką naród polski i sama Warszawa wynieśli z symbolicznego wymiaru odradzania się społeczeństwa poprzez determinację
w przywracaniu zniszczonego materialnego świadectwa tożsamości kulturowej.

 

Panel 2 pt.: Ruins towards future. How to plan a recovery process? Solidarity with Beirut”.

W geście solidarności w Bejrutem dyskusja obejmie tematy współczesnych problemów, wyzwań i możliwości ochrony dziedzictwa zagrożonego zniszczeniem. Zostaną przedstawione uniwersalne wytyczne określające postępowanie z dziedzictwem w momencie zniszczenia, a także wizje przyszłości i nowe podejścia do procesu przywracania dziedzictwa przy wsparciu międzynarodowych gremiów eksperckich.

 

Udział w webinarium jest bezpłatny, wystarczy zarejestrować się na stronie:

https://app.evenea.pl/event/theinvinciblecity/.

 

Na zarejestrowane adresy mailowe zostanie wysłany link do wydarzenia online, pozwalający na udział w dyskusji z prelegentami również w formie czatu.

 

Program webinarium „The invincible city. Society in cultural heritage recovery”

webinarium na 40 lecie wpisu warszawy na UNESCO - the invincible city - program

Wydarzenie na Facebooku dostępne jest pod linkiem: https://fb.me/e/1zDmmIVns

Zobacz również artykuły

Dodaj komentarz!

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.