trendy architektura 2022

Jakie trendy będą dominowały w architekturze w 2022 roku?

Trendy w architekturze w 2022 roku

Ekologia, zrównoważone projektowanie czy energooszczędność – to tylko niektóre z trendów, które będą widoczne w rozpoczynającym się roku. Zawód architekta czeka duża zmiana – osoby pracujące w branży powinny dostosować się do nowych wymogów i oczekiwań rynku, a co za tym idzie, kreować rozwiązania oparte na OZE.

Ekologia w projektowaniu

Odpowiedzialność i troska o środowisko to coraz częściej podejmowane tematy w branży budowlanej. Jak wynika z danych opublikowanych przez JLL, nieruchomości ogółem odpowiadają za 40% światowej emisji CO2. Jest to jeden z głównych czynników mających wpływ na to, że organizacje i przedsiębiorstwa działające w sektorze budowlanym coraz chętniej angażują się w przeciwdziałanie zmianom klimatycznym.

 Dekarbonizacja budynków jest jedną z najskuteczniejszych metod mających wpływ na złagodzenie negatywnych skutków zmian klimatycznych na poziomie globalnym. Wymaga to innowacyjnego podejścia do projektowania zarówno budynków, jak i całych osiedli i miast. Ekologia powinna przestać przejawiać się wyłącznie w widniejących na billboardach chwytach reklamowych, a stać się podstawowym elementem światopoglądowym. Budynek o niskiej lub zerowej emisji gazów cieplarnianych powinien być wysoce wydajny energetycznie i wykorzystywać wyłącznie energię odnawialną.

– tłumaczy Agnieszka Szczepaniak.

Projekty zgodne z zasadami zrównoważonego rozwoju

Projekty powinny być realizowane zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju. – Dobrze przemyślany projekt wpływa na koszt prac budowlanych oraz późniejsze koszty eksploatacyjne. Powinniśmy korzystać z materiałów pochodzenia naturalnego nadających się do recyklingu – konstrukcyjnych, izolacyjnych czy wykończeniowych. To ważne, by myśleć o tym, co stanie się z budynkiem w przyszłości, jaki zostanie po nim ślad na naszej planecie – komentuje Agnieszka Szczepaniak. W kontekście nowych obiektów na znaczeniu zyskuje także koncepcja miast 15-minutowych. Opiera się ona na założeniu, że wszystko, co niezbędne, powinno znajdować się w odległości maksymalnie 15 minut od miejsca zamieszkania. Dotyczy to sklepów, usług, placówek medycznych, szkół, przedszkoli czy miejsc pracy. Mieszkańcy spędzają mniej czasu na dojazdach, przesiadają się na inne środki komunikacji, wzrasta bezpieczeństwo i zmniejsza się emisja. Wszystko to zgodnie z ideą zrównoważonego rozwoju.

 

Wzrost znaczenia rewitalizacji w projektowaniu miast

Istotnym aspektem jest także modernizacja i rewitalizacja obiektów przy kurczących się zasobach gruntów. – Rosnąca popularność terenów czy obiektów wymagających rewitalizacji widoczna jest od dłuższego czasu. Jednak nabiera ona na znaczeniu zwłaszcza teraz, kiedy mamy do czynienia z brakiem gruntów. Będzie ona podążać w stronę tworzenia osiedli typu mixed-use, dzięki czemu zapomniane, często zdewastowane tereny zyskają „nowe życie”, a odrestaurowane nieruchomości – zabytkowe czy historyczne – stworzą atrakcyjne przestrzenie nierzadko w bardzo dobrych lokalizacjach. Pozwoli to zapobiegać zjawisku rozlewania się miast – kończy Szczepaniak.

Zobacz inne artykuły

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *