zabezpieczenia przeciwpożarowe

Zabezpieczenia przeciwpożarowe budynków – wszystko, co musisz wiedzieć!

Zabezpieczenie domu przed pożarem

Ogień jest niewątpliwie niebezpiecznym żywiołem, a pożary, nawet niewielkie, zawsze budzą duże emocje.  Wiążą się z nimi ogromne straty oraz zagrożenie zdrowia i życia. Szczęśliwie, większość z nas nie musiała doświadczać negatywnych przeżyć, jakie ze sobą niesie. Często wynika to za sprawą wysokich standardów bezpieczeństwa pożarowego, które obowiązują we współczesnym świecie.

Abyśmy mogli czuć się w danym miejscu komfortowo, w pierwszej kolejności musimy się w nim czuć bezpiecznie. Choć na co dzień nie zastanawiamy się nad tym, różnego rodzaju zabezpieczenia przeciwogniowe stosowane w nowoczesnym budownictwie sprawiają, że nasze bezpieczeństwo jest zapewnione.

Czym jest bezpieczeństwo pożarowe?

Pojęcie bezpieczeństwa pożarowego związane jest z zapobieganiem i zwalczaniem pożarów, obejmuje wszelkie działania, które mają chronić życie, zdrowie, mienie i środowisko przed pożarem. Zagrożenia wybuchu pożaru minimalizuje się przez stosowanie różnych środków w tym przepisów, aktów prawnych, norm, oraz technicznej wiedzy i technicznych środków zabezpieczenia przeciwpożarowego.

Wymagania przeciwpożarowe – przepisy i prawo budowlane

Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 (CPR)) bezpieczeństwo pożarowe jest drugim z siedmiu podstawowych wymagań, jakie muszą spełnić obiekty budowlane. Dbałość o ochronę przeciwpożarową musi być uwzględniona już w momencie projektowania. Na tym etapie projektant oraz rzeczoznawca ds. Zabezpieczeń przeciwpożarowych muszą uzgodnić projekt pod względem jego zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej.  §5 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej określa przedmiot i zakres uzgodnienia.

Prawo wskazuje, że właściciel obiektu budowlanego, budynku lub terenu jest zobowiązany do przestrzegania wymagań techniczno-budowlanych, instalacyjnych i technologicznych pod względem przeciwpożarowym. Wyposażone one powinny być, także w urządzenia przeciwpożarowe i gaśnice, którym należy zapewnić odpowiednią, regularną konserwację oraz naprawy, mające na celu zagwarantować sprawne i niezawodne funkcjonowanie. Niezbędne jest zapewnienie możliwości ewakuacji, a budynek, obiekt lub teren musi być przygotowany do przeprowadzenia akcji ratowniczej. Co ważne, pracownicy korzystający z obiektu muszą być zapoznani z przepisami przeciwpożarowymi. Ustalony musi być, również sposób postępowania na wypadek pożaru, klęski żywiołowej lub innego typu zagrożenia miejscowego.

Wymagania przeciwpożarowe – techniczne

Sam budynek, ale także jego usytuowanie muszą spełniać warunki techniczne w zakresie bezpieczeństwa pożarowego. Na etapie projektu uwzględnia się podział na strefy pożarowe, klasyfikacje w zakresie ich odporności pożarowej i wymagane klasy odporności ogniowej elementów budynku, długości dróg ewakuacyjnych. Odpowiednie służby na etapie oddania budynku do użytku weryfikują spełnienie warunków technicznych bezpieczeństwa pożarowego.

Rodzaje i szczegóły zabezpieczeń przeciwpożarowych

Zabezpieczenia przeciwpożarowe dzieli się na czynne i bierne. Każde z nich ma swoje zadanie i jest niezbędne dla bezpieczeństwa. Czynne zabezpieczenia mają nas ostrzec o wystąpieniu zagrożenia i samoczynnie rozpocząć gaszenie ognia nie dopuszczając do jego dalszego rozprzestrzeniania. Zdecydowana większość śmiertelnych wypadków podczas pożarów, powodowana jest przez trujące gazy i tlenek węgla, dlatego jeśli dochodzi do najgorszego rozwoju wypadków i ogień zajmie część budynku, bezpieczeństwo ludzi zależy od systemów oddymiania. Klapy dymowe pozwalają na przewietrzanie pomieszczeń, zapobiegają wypełnianiu się dymem i trującymi gazami. Ewakuacja w takiej sytuacji jest łatwiejsza i bezpieczniejsza, a co najważniejsze zmniejsza się zagrożenie dla ludzkiego życia. Systemy wentylacyjne z klapami dymowymi minimalizują uszkodzenia budynku spowodowane wysoką temperaturą i gazami. Należy pamiętać, że najważniejsze są zabezpieczenia, które mają jak najszybciej wykryć ogień, przez analizę powietrza i wykrycie dymu uruchamiają alarm. Oddymianie pomieszczenia i gaszenia pożaru następuje przez instalacje, które otrzymują informacje o zagrożeniu właśnie od systemów sygnalizacji pożarowej. One także zawiadamiają o zagrożeniu osoby przebywające w budynku i odpowiednie służby ratunkowe. Skuteczność zabezpieczeń ognioochronnych polega na szybkiej reakcji i połączeniu systemów detekcji dymu, ostrzegawczych, zabezpieczeń przeciwpożarowych gaszących pożar i odprowadzających dym. Ich skuteczność też jest zależna od prawidłowej instalacji i czasowej konserwacji.

Wydzielenie strefy pożarowej

Wydzielenie strefy pożarowej jest również uwzględnione przez warunki techniczne. Jak mówi definicja z rozporządzenia „Strefę pożarową stanowi budynek albo część budynku oddzielona od innych budynków lub innych części budynku elementami oddzielenia przeciwpożarowego (ściany i stropy wykonane z materiałów niepalnych o określonej odporności ogniowej) bądź też pasami wolnego terenu o szerokości nie mniejszej niż dopuszczalne odległości od innych budynków z uwagi na bezpieczeństwo pożarowe.”

Zabezpieczenia przeciwpożarowe w domu

Budynki użyteczności publicznej posiadają wszystkie zabezpieczenia przeciwpożarowe, które wynikają z prawa budowlanego i ustaw. Inaczej sytuacja ma się w domu, gdzie niestety, ale również może dojść do pożaru. W domu pożar może wybuchnąć od kominka, gazu, problematycznej instalacji elektrycznej, niewyłączonej kuchenki, przepalonego przedłużacza itd. Co możemy zrobić, aby zabezpieczyć się przed pożarem w domu?

Oczywiście kluczowe jest zapobieganie. Dbanie o przeglądy pieców, instalacji elektrycznych, czy komina. Nie możemy mieć niezaizolowanych kabli, które mógłby spowodować spięcie. Musimy mieć poprawną instalację odgromową, czyli piorunochron. Bez problemu i tanio możemy zakupić czujnik czadu (szczególnie jeśli mamy piec/kominek), czujnik dymu. Czujniki dymu mogą działa zazwyczaj działają na zasadzie optycznej i w momencie kiedy w pomieszczeniu pojawia się dym uruchamia się alarm. Zazwyczaj to wystarcza, żeby powiadomić nas o tym, że gdzieś pojawił się dym. Jeśli natomiast zapali się na przykład czajnik, musimy mieć możliwość jego ugaszenia, dlatego konieczny jest zakup gaśnicy. Nie musimy wieszać gaśnicy na ścianie, możemy schować ją np. do szafy i wyjąć w wypadku zagrożenia.

Zobacz inne artykuły

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *