Liverpool

Liverpool skreślony z listy UNESCO! Czy czeka to polskie miasta?

UNESCO skreśliło Liverpool z listy światowego dziedzictwa

Liverpool został skreślony z listy światowego dziedzictwa UNESCO po tym, jak komitet ONZ stwierdził, że zmiany deweloperskie powodują naruszenie wartości, na które zwraca uwagę UNESCO, czyli integralności i autentyczności. Decyzja została podjęta po tajnym głosowaniu przez komisję UNESCO na spotkaniu w Chinach.

UNESCO stwierdziło, że zmiany, w tym planowany nowy stadion Everton FC, spowodowały poważne obniżenie wartości historycznych. Burmistrz miasta stwierdził, że decyzji nie rozumie.

 

Nasz obiekt światowego dziedzictwa nigdy nie był w lepszym stanie, ponieważ skorzystał z setek milionów funtów inwestycji w dziesiątki zabytkowych budynków i sferę publiczną.

skomentował burmistrz.

Liverpool został 3 miejscem, które utraciło swój status światowego dziedzictwa, odkąd powstała lista w 1978 roku. Pozostałe dwa to Sanktuarium dla zwierząt w Omanie (2007 r.) i Drezdeńska Dolina Łaby w Niemczech (2009 r.)

Nowy projekt stadionu Everton w Liverpoolu

Nowy projekt stadionu Everton w Liverpoolu (źródło: https://www.youtube.com/watch?v=JoexyBq8N-4)

Deweloperzy niszczą Liverpool

W czerwcowym raporcie Komitetu Światowego Dziedzictwa stwierdzono, że rozwój na nabrzeżu miasta spowodował „nieodwracalną utratę atrybutów”. Powołała się na projekt Liverpool Waters i nowy stadion Evertonu, który powstaje w Bramley Moore Dock.

Oczywiste jest, że miasto może i musi się rozwijać i regenerować, jednak Liverpool był ostrzegany o tym, że działalność zwiana z nowymi projektami powoduje utratę wartości zabytkowych.

 

 

Dlaczego Liverpool był na liście UNESCO?

Miejsce, które było wpisane na UNESCO rozciąga się od słynnego nabrzeża miasta, przez historyczne dzielnice handlowe, po St George’s Hall.

Jego wartości koncentrują się na jego historii jako głównego światowego portu w XVIII i XIX wieku, kiedy to odegrało znaczącą rolę w rozwoju Imperium Brytyjskiego. Było to centrum masowego transportu i odgrywało kluczową rolę w handlu niewolnikami. Liverpool był jednym z około 30 miejsc światowego dziedzictwa w Wielkiej Brytanii.

Sześć obszarów w historycznym centrum i doków morskiego miasta kupieckiego Liverpoolu świadczy o rozwoju jednego z największych światowych centrów handlowych w XVIII i XIX wieku. Miasto Liverpool było pionierskie w zakresie rozwoju nowoczesnej technologii doków, systemów transportowych i zarządzania portami.

Nabrzeże Liverpoolu.

Nabrzeże Liverpoolu. Źródło: wikipedia, autor: Rept0n1x

Zabytki i dziedzictwo UNESCO Liverpoolu

Liverpool to miasto położone przy ujściu rzeki Mersey, gdzie spotyka się ona z Morzem Irlandzkim.

Sześć obszarów w historycznym centrum i dokach Liverpoolu świadczy o rozwoju jednego z głównych światowych centrów handlowych w XVIII, XIX i na początku XX wieku. W tych obszarach znajduje się szereg znaczących budynków komercyjnych, obywatelskich i publicznych, w tym Pier Head z trzema głównymi budynkami nabrzeżnymi – Royal Liver Building, Cunard Building i Port of Liverpool Building.

Jedne z najważniejszych obszarów to obszar doków wraz z magazynami, systemem kanałów i innymi obiektami związanymi z działalnością portową, takimi jak: biuru wysyłkowe, giełdy produktów, biura ubezpieczeń morskich, banki, magazynami i domami kupieckimi.

Innowacyjne techniki i typy doków, obiektów doków i konstrukcji magazynów w Liverpoolu miały wpływ na cały świat. Odegrał kluczową rolę w rozwoju kanałów przemysłowych na Wyspach Brytyjskich w XVIII wieku oraz transportu kolejowego w XIX wieku. Przez cały ten okres, a szczególnie w XIX i na początku XX wieku, Liverpool wyróżniał się jakością innowacyjnością swojej architektury i działalności kulturalnej.

Kryteria wpisu Liverpooli na UNESCO:

  • Kryterium (ii):

Liverpool był głównym ośrodkiem przodującym w innowacyjnych technologiach i metodach w budowie doków oraz zarządzaniu portami w XVIII, XIX i na początku XX wieku. W ten sposób przyczynił się do budowy międzynarodowych systemów kupieckich w całej Wspólnocie Brytyjskiej.

  • Kryterium (iii):

Miasto i port Liverpool są wyjątkowym świadectwem rozwoju morskiej kultury kupieckiej w XVIII, XIX i na początku XX wieku, przyczyniając się do budowy Imperium Brytyjskiego. Było to centrum handlu niewolnikami, aż do jego zniesienia w 1807 roku, oraz emigracji z północnej Europy do Ameryki.

  • Kryterium (iv):

Liverpool jest znakomitym przykładem światowego kupieckiego miasta portowego, które reprezentuje wczesny rozwój globalnych kontaktów handlowych i kulturalnych w całym Imperium Brytyjskim.

Liverpool

Czy Polskie miasta mogą zostać skreślone z listy UNESCO?

Jak widać wszystko jest możliwe i nawet takie miasto, jak Liverpool może zostać uznane za niewarte tego, aby znajdować się na liście. Wykreśleń jest tylko 3, więc każde kolejne będzie dużym wydarzeniem i musi realnie powodować utratę wartości. Takie miasta jak Kraków czy Toruń mogłyby zostać wykreślone, jeśli w samym centrum, pośród zabytków powstałyby nowe i duże inwestycje, raczej jest to nieprawdopodobne, choć nie niemożliwe. Nikt by się nie spodziewał, że powstanie tak absurdalna inwestycja jak odbudowa Pałacu Saskiego w Warszawie, a jednak! Gdyby Warszawa była wpisana na UNESCO ze względu na wartości historyczne i materialne (a tak nie jest), wtedy można byłoby dyskutować na temat negatywnych skutków odbudowy w kontekście listy UNESCO.

Zobacz inne artykuły

Dodaj komentarz!

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.