budowa domu formalności

Jakie formalności towarzyszą budowie domu?

Budowa domu – formalności

Chcesz wybudować dom jednorodzinny? Od rozpoczęcia realizacji tego marzenia dzieli cię trochę niezbędnych formalności. O czym trzeba pamiętać, planując budowę budynku mieszkalnego?

Geodeta i architekt na froncie

Mamy już działkę, na której w niedalekiej przyszłości planujemy postawić nasz dom. Przed nami sporo kwestii formalnych, bez których nie uzyskamy pozwolenia na budowę. W pierwszej kolejności wsparcia powinien nam udzielić geodeta oraz architekt. Geodeta wykona dla nas aktualną mapę sytuacyjno- wysokościową do celów projektowych, w skali 1: 500. Bez mapki geodezyjnej nie będzie możliwe wykonaniu projektu przez architekta. W urzędzie gminy możemy postarać się o wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a jeżeli nasza działka nie jest objęta takim planem, to możemy wystąpić o wydanie decyzji o warunkach zabudowy. Architekt natomiast dostosowuje projekt domu do tego, jakie są warunki terenu, na którym znajduje się działka. Nazywa się to adaptacją projektu domu do działki. Adaptacja przeprowadzana jest w odniesieniu do takich stref jak wiatrowa, śniegowa, a także uwzględnia umiejscowienie domu względem stron świata oraz względem odległości od granic działki. Takie wyliczenia są z punktu widzenia laika żmudne, ale dla geodety i architekta są to podstawowe formalności, które muszą zawrzeć w dokumentacji na temat budowanego budynku.

Jak uzyskać pozwolenie na budowę?

Kiedy staramy się uzyskać pozwolenie na budowę, powinniśmy mieć świadomość tego, że nie jest to decyzja, na którą czeka się kilka dni. Uzyskanie pozwolenia może trwać nawet 2 miesiące. Wydawane jest w formie decyzji administracyjnej. Aby złożyć odpowiedni wniosek w wydziale architektonicznym starostwa, należy przestawić gotowy projekt domu, wspomnianą wyżej adaptację projektu do warunków lokalnych działki oraz warunki przyłączenia naszego domu do mediów — sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, energetycznej, gazowej itp.

Standardowo, dokumenty, które trzeba przedstawić w urzędzie, starając się o pozwolenie na budowę, to:

  • Projekt budowlany — w czterech egzemplarzach. Projekt powinien zawierać wszelkie opinie, uzgodnienia i zaświadczenia, które do tej pory były wystawione przez architekta adaptującego.
  • Dokument poświadczający nasze prawo do tego, aby dysponować nieruchomością na cele budowlane
  • Decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu
  • Wypis z rejestru gruntów danej działki
  • Techniczne warunki dostawy wszelkich mediów

Na rozpoczęcie budowy mamy 3 lata licząc od dnia, kiedy otrzymaliśmy ostateczne pozwolenie. Po tym okresie zgoda na budowę będzie już nieważna i starać się o nią musimy od nowa. Jeśli złożone przez nas dokumenty będą zawierały błędy, zobowiązani będziemy do ustosunkowania się do wykazanych nieprawidłowości w ściśle określonym terminie. Jeśli nie zrobimy tego bądź spóźnimy się, nasz wniosek o pozwolenie na budowę spotka się z urzędową odmową.

Najmniej formalności — wywóz gruzu

Kwestia, która pozostaje zawsze do zorganizowania to sprawa składowania i wywozu gruzu oraz wszelkiego rodzaju odpadów budowlanych, które gromadzi się podczas budowy. W tym celu należy nawiązać kontakt z firmą, która wynajmie nam kontener budowlany. Firmy oferujące podstawienie kontenera starają się ograniczyć formalności do minimum, co przyjmowane jest przez inwestorów z niemałą ulgą — po szeregu podpisywanych dokumentów, zezwoleń, decyzji, kiedy jesteśmy już zmęczeni formalnościami, gdy możemy załatwić coś od ręki, wydaje się to niewątpliwie ogromnym plusem. Aby umówić podstawienie kontenera, powinniśmy określić jego rodzaj i wielkość – jeśli nie mamy doświadczenia, wykwalifikowani pracownicy firmy z chęcią pomogą nam w wyborze pojemnika. Podpisujemy umowę, w której zawrzeć powinniśmy nasze dane, adres dostarczenia i termin odbioru. Formalności w tym przypadku trwają zwykle kilka minut, a kontener może być podstawiony nawet w ciągu paru najbliższych godzin bądź następnego dnia roboczego.

Choć drobiazgowa dokumentacja przed rozpoczęciem budowy domu może nieco odstraszać i demotywować do podjęcia decyzji o budowie, to warto pamiętać, że wraz z każdym wypełnionym i złożonym dokumentem jesteśmy o krok bliżej do realizacji marzenia o własnych czterech ścianach.

Zobacz inne artykuły

None found

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *