Szkieletowy ekologiczny budynek - zero emisji - zero carbon w Kandzie

Szkieletowy budynek ZERO emisyjny – w pełni ekologiczny w Kanadzie

Projekt budynku uniwersyteckiego, który jest w pełni neutralny węglowo

Centennial College współpracując z EllisDon, DIALOG i Smoke Architecture stworzyli pierwszy w Kanadzie w Ontario budynek do celów edukacyjnych o konstrukcji szkieletowej i zerowej emisji dwutlenku! Ten w pełni zrównoważony projekt, ma zostać ukończony w 2023 roku. Architekci tak komentują projekt:

W Centennial postrzegamy zrównoważony rozwój, integrację i indywidualność jako całkowicie powiązane idee i chcieliśmy budynku, który demonstruje tę kluczową relację.

 

Firmy projektowe, DIALOG i Smoke Architecture, podeszły do ​​projektu, wykorzystując unikalną kanadyjską koncepcję „widzenia dwóch oczu” lub patrzenia na świat przez pryzmat wiedzy lokalnej i wiedzy zachodniej – tradycyjnej. Powstały projekt łączy lokalną kulturę i zachodnią zarówno pod względem formy, jak i funkcji. Rdzenne koncepcje społeczności, biofilia (potwierdzające połączenie z naturą) i zrównoważony rozwój są osadzone w projekcie.

Ten projekt wykracza poza uproszczone zastosowanie rdzennych elementów w głównym nurcie projektu. Jest zakorzeniony w autochtonicznych zasadach, przywoływanych we współczesnym otoczeniu. Narracja budynku to historia wzrostu, kulminacji i równowagi, odsłaniająca nauki siedmiu kierunków [w szkole] w cyklicznym spojrzeniu na połączony świat.

 

Jest to projekt bez zwiększania śladu węglowego, w pełni bezemisyjny.

Ten projekt będzie wyraźną demonstracją tego, w jaki sposób instytucje szkolnictwa wyższego mogą znacząco przyczynić się do zmniejszenia szkód w środowisku poprzez eliminację emisji CO2. Jego zerowa emisja dwutlenku węgla i zdolność do oczyszczania powietrza dzięki strukturze drewna pozyskanego w sposób zrównoważony będą ważnym precedensem zarówno w Kanadzie, jak i na całym świecie.

skomentował Craig Applegath, dyrektor projektu, DIALOG.

Konstrukcja szkieletowa to odświeżona technologia, która może potencjalnie pochłonąć dużo węgla, jeśli drewno zostanie pozyskane w sposób zrównoważony.

Projekt łączy zachodnie idee innowacji inspirowane przez autora Stevena Johnsona. Ściany działające jako bariery w komunikacji są usuwane (usunięcie ścian sprawia, że projekt jest bardziej dostępny i integracyjny). Przestrzenie tworzone są za pomocą „części zamiennych” (pochodzących zarówno z lokalnych, jak i zachodnich sposobów wiedzy), które można łączyć w nowe pomysły.

 

 

Related Posts

 

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *