Gąsior

[ratings]

Gąsior, oprócz tego, że jest to naczynie służące do przechowywania np. trunków, to w architekturze i budownictwie jest rodzajem dachówki. Gąsiory są półkoliste i stosowane są do przykrycia kalenic, czyli szczytu dachu, jak również naroży i koszy, czyli połączeń dwóch połaci dachowych.

gąsior

Lista wszystkich pojęć:

A  B  C  D  E F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  R  S  T  U  W  Z