Esownica

[ratings]

Esownica to element dekoracyjny, składający się z dwóch zawiniętych w przeciwną stronę wolut, który przybiera charakterystyczny kształt litery S. Najbardziej rozpowszechniony od czasów renesansu (szczególnie w attykach), w baroku bardzo powszechny. Esownica mogła podtrzymywać balkoniki, parapety, gzymsy itp.

Esownica podtrzymująca gzyms nadokienny.

Esownica podtrzymująca gzyms nadokienny.