Blenda

[ratings]

Blenda to tak zwane ślepe okno. Jest to wnęka w murze, ścianie, wewnętrznej lub zewnętrznej często naśladująca otwór okienny. Może być również dekoracyjna w postaci biforium lub tryforium.

Blenda pełniła rolę głównie dekoracyjną, bardzo rzadko funkcję konstrukcyjną.

Blendy - Toruń baszta.

Blendy w baszcie, w średniowiecznych umocnieniach w Toruniu.