Atlant

[ratings]

To opracowana rzeźbiarsko kolumna, filar o kształcie mężczyzny, z reguły silnie umięśnionego. Jest on podporą dla tego, co trzyma nad sobą. Jako dekoracja pochodzi z mitów greckich i odnosi się do Atlasa, trzymającego na ramionach całe sklepienie niebieskie. Występuje w architekturze starożytnej, chętnie stosowany w renesansie i baroku oraz XIX wieku (szczególe w wyjątkowo dekoracyjnych kamienicach). 

Silny atlant podtrzymujący balkon

Silny atlant podtrzymujący balkon