Archiwolta

[ratings]

Archiwolta odnosi się przede wszystkim do łuków konstrukcyjnych występujących w portalach (drzwiowych). Występuje wtedy, gdy mamy łuki otaczające portal, następujące po sobie, najczęściej pojawiały się również uskoki w głąb. Z reguły są one opracowane dekoracyjnie, rzeźbiarsko. Występują najczęściej w architekturze romańskiej i gotyckiej oraz w neostylach. 

Termin archiwolty odnosi się również dekoracyjnie opracowanych górnych elementów arkad (czoła arkady). W takim wypadku mogą występować w łukach drzwi, okien, a nawet w łukach odciążających.  

Archiwolta jako łuk

Archiwolta jako łuk

Archiwolta w portalu w kościele w Ziębicach

Archiwolta w portalu w kościele w Ziębicach